En sjuksköterska anställd i Västmanland sägs upp av landstinget på grund av dataintrång.

Enligt arbetsgivaren har en granskning avslöjat att hon under flera års tid loggat in i ett stort antal journaler utan att hon haft del i patienternas vård eller haft andra skäl att titta i journalerna.

Landstinget Västmanland gör också en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, för en bedömning av om dataintrånget bör leda till någon annan form av åtgärd.