Var tredje sjuksköterska upplever höga nivåer av utbrändhetssymptom under de tre första åren efter att de kommit ut i yrket. Var tionde ville sluta redan under det första året och var femte ville sluta efter fem år.

Det visar Lust-projektets undersökningar, som Vårdfokus tidigare berättat om, se länk till höger. Nu ska forskaren bakom projektet, Petter Gustavsson vid Karolinska institutet, gå vidare och utveckla verktyg för att få nya sjuksköterskor att stanna i yrket.

Det handlar om tre områden: stresshantering, arbetsengagemang och kompetens. Verktygen för stresshantering bygger på modern kognitiv beteendeterapi. När det gäller arbetsengagemang utgår man från motivationsforskning. Utvecklandet av verktyg för att främja kompetensutveckling kommer att utgå från socialpsykologiska forskningsspår kring lärande.

Petter Gustavsson har fått 4 847 000 kronor i forskningsanslag av AFA Försäkring för att ta fram verktygen. De kommer att prövas inom ramen för vårdverksamhetens utbildnings- eller introduktionsprogram. Man ska även samarbeta med forskare som utvecklat internetbaserad behandling av stress och ohälsa.