I tisdags insåg gruppen som fördelar vårdplatser på Västmanlands läns sjukhus att situationen var ohållbar. De kontaktade Lena Lundgren, landstingets katastrof och beredskapsplanläggare. Klockan 16:45 tog hon, som tjänsteman i beredskap, beslut om att införa stabsläge som är första steget i landstingens krisberedskap.

Risk för akutpatienterna

I och med att sjukhuset gick in i stabsläge förstärktes ledningsfunktionerna, chefer samlades till krismöten och ledig personal kallades in.

Dessutom tog sjukhusledningen kontakt med sjukhus i närliggande län för att ta reda på om det fanns lediga intensivvårdsplatser, detta för att Västmanland skulle kunna skicka patienter dit om det hände en större olycka. Med andra ord: Gränsen var nådd för vad sjukhuset i Västerås klarade av.

Vanligare vid driftsstörningar

– Vi bedömde att situationen var allvarlig under ett dygn. Det här är första gången i år som vi går upp i stabsläge på grund av brist på vårdplatser. I fjol hände det två gånger. Men detta är inte vanligt. Vanligast är stabsläge på grund av drifts- och försörjningsstörningar som att elen försvinner, säger katastrof och beredskapsplanläggaren Lena Lundgren.

Sedan klockan tre i går eftermiddag är stabsläget avblåst. Problemet är – förhoppningsvis - löst på kort sikt. I helgen kommer sjuksköterskorna i sjukhusets resursenhet gå in och jobba på en kärlkirurgisk avdelning där sex extra vårdplatser öppnas.

– Vi hoppas att det ska räcka. Nu har det handlat om att säkerställa att vi kan ta hand om våra akuta patienter som kommer in. Långsiktigt behöver vi säkerställa att det finns personal på de vakanta turer vi har under sommaren, säger utvecklingschefen Anette Daneryd.

Svårt att rekrytera

På Västmanlands sjukhus hålls i nuläget omkring 50 vårdplatser stängda på grund av att det finns för få sjuksköterskor. Att sjukhuset har svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor har många olika orsaker, anser Ingrid Edman, vice ordförande för Vårdförbundet i Västmanland.

Hon pratar om svagt ledarskap, dålig löneutveckling och framför allt om den tuffa arbetsbelastningen och arbetsmiljön.

– Det blir paniklösningar hela tiden och då får de som är i verksamheten slita så in i bomben. Det leder till sjukskrivningar och att man ser sig om efter andra jobb, säger hon.

Allvarliga konsekvenser

Hon undrar om folk i allmänhet förstått hur allvarligt det här är och vilka konsekvenser som kan följa av de situationer som orsakar stabsläge.

– Det är mycket som händer här i Västerås just nu. Det är studenten och snart Power meet då man plockar hit alla med amerikanska bilar i hela Sverige och trycket brukar öka på akuten. Att Västmanland ringer Örebro och Eskilstuna hjälper inte, där finns inte heller några lediga vårdplatser, säger hon.