Bakgrunden är Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, rekommendation om gemensamma regler för preventivmedelssubventioner till unga i hela landet. I Region Skåne var preventivmedlen tidigare gratis upp till 20 år.

Vill ha bättre urval

Nu har åldersgränsen höjts till 26 år men subventionen omfattar bara de preventivmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Rebecka Backlund, ordförande i Malmöhus läns barnmorskeförening säger till Sydsvenskan att läkemedelsförmånslistan är väldigt ålderdomlig och inte utgår från unga tjejers behov.

Där finns till exempel inte den nya minispiral med som lämpar sig särskilt väl för unga.

– Det kan omöjligt bli dyrare att ta in fler p-medel på listan jämfört med kostnaderna för fler aborter i form av mänskligt lidande, säger Erika Ahlgren i Kristianstad läns barnmorskeförening till tidningen.

Föreningen vill att de unga ska få ett bättre urval att välja mellan och har kontaktat politikerna i Region Skåne om det.