För första gången sedan ebola-utbrottet startade i februari ser myndigheterna nu att antalet fall i Guinea minskat.

Men fortfarande upptäcks nya fall och samtidigt verkar sjukdomen ha spritts till andra delar av landet och även till grannlandet Sierra Leone. Där har fem fall konstaterats, varav ett är laboratorieverifierat.

Största utbrottet på länge

Utbrottet av sjukdomen är det största på sju år. Förutom Guinea har även Liberia drabbats.

WHO och Läkare utan gränser har arbetat mycket aktivt i området sedan utbrottet startade. Den 23 maj hade 258 fall och 174 dödsfall rapporterats.

Råd för resenärer

Den senaste tiden har antalet nyinsjuknade minskat, men än är inte faran över. Inkubationstiden varierar mellan 2 och 21 dagar och ett ebolautbrott betraktas inte som över förrän 42 dagar har passerat, utan att nya fall kommit in.

Folkhälsomyndigheten i Sverige har kommit med särskilda råd för personer som reser i Västafrika och information om sjukdomen (se länk till höger).