Det handlar om MRSA av typen CC398 som kan smitta från djur till människor. I Danmark visar prov från slakterier att nästan nio av tio grisar bär på den antibiotikaresistenta bakterien och antalet människor som smittats har ökat kraftigt.

År 2007 fanns bara ett fåtal fall av grisbakterien bland människor. Förra året hade det stigit till 643 fall och utgör en tredjedel av alla nya MRSA-fall i Danmark.

Grisbönder ses som riskpersoner

Nu bekräftar den danska myndigheten Statens seruminstitut att sedan 2012 har fyra personer dött av blodförgiftning som inte kunnat hävas av antibiotika på grund av att de var bärare av MRSA 398.

Den resistenta bakterien smittar framför allt personer som är i direktkontakt med grisar. Grisbönder och personer som arbetar med svinuppfödning betraktas i dag som riskpersoner inom den danska sjukvården på grund av detta.

Hade inte haft direktkontakt

Men de fyra personer som dött hade inte haft direkt kontakt med grisar, vilket experter tycker är oroande.

– Fyra döda utan påvisbar kontakt med grisar säger mig att bakterien har börjat smitta på annat vis, säger Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi och överläkare vid Odense universitetssjukhus, till DN.

Hålls hemligt

Enligt Statens seruminstitut kan MRSA 398 finnas på fläskkött, men det är inget som tyder på att man kan smittas genom att tillaga och äta av köttet.

I Danmark har uppgifterna om dödsfallen orsakat en debatt både om antibiotikaanvändningen bland danska svinuppfödare och om hur myndigheterna hanterar uppgifter om vilka gårdar som är smittade. Antalet gårdar där smittan finns har ökat, men vilka de är och var de finns hålls hemligt.