De statliga medel som avsatts för hpv-vaccination används inte som de är avsedda. Det visar aktuell forskning.

– I 75 procent av fallen försvinner de statliga medlen i skolornas svarta hål, och kommer inte skolsköterskearbetet till del så som det var avsett, säger Christina Stenhammar som har gjort studien och är verksamhetschef för elevhälsan i Uppsala.

Ökad arbetsmängd

Hpv-vaccinationerna har inneburit en ökad arbetsinsats för skolsköterskorna, sedan de infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet.

– Men generellt sett är skolsköterskorna ändå positivt inställda till att ge hpv-vaccinationerna, säger Christina Stenhammar.

Mer forskning

Vid kongressen, som pågår torsdag och fredag, presenteras även bland annat forskning om barn och ungdomar och pornografi och kring barn som möter sorg. Ett annat aktuellt ämne är ny lagstiftning för elevhälsan.