En systematisk översikt visar att psykosociala och psykologiska interventioner sent i graviditeten eller inom sex veckor efter förlossningen kan minska risken för postpartumdepression jämfört med sedvanlig hälsovård.

Det visar en Cochrane-rapport som SBU har kommenterat. Rapporten omfattar 28 randomiserade studier publicerade under åren 1995 och 2011 och är en uppdatering av en tidigare rapport från Cochrane-institutet.

SBU:s kommentarer till rapportens resultat är att individuellt anpassade behandlingar, psykosociala eller psykologiska, som inleds kort efter förlossningen är mest effektiva.

Psykosocialt stöd i form av individualiserade hembesök av vårdpersonal efter förlossningen har också god effekt; det förebygger depressiva symtom och minskar risken att insjukna med 40 procent. Däremot har gruppterapi, psykosociala eller psykologiska, ingen effekt.