En ny akut kortvårdsavdelning har öppnats på Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning i Solna. Syftet är att förbättra för de patienter som i dag vistas länge på akutmottagningen. Det är patienter som  bedöms vara relativt opåverkade men behöver övervakas i väntan på röntgen eller provsvar, eller behandlas för allergi eller lindriga förgiftningar.

Bättre omvårdnad

– Patienter som ligger länge på akuten kommer att kunna få bättre omvårdnad och omhändertagande på den nya avdelningen. Vi kommer att kunna hjälpa till bättre med de basala behoven. Majoriteten av dem ska kunna åka hem inom 12 timmar, säger Olle Kilander, chefssjuksköterska på akutmottagningen på Karolinska i Solna.

Bakgrunden är att akuten är en stressig miljö, där många patienter vårdas länge och även flyttas runt. Ambitionen är att öka patientsäkerheten och patientnöjdheten. Den nya avdelningen får fem vårdplatser.

– Personalen roterar dit från akutkliniken och akutvårdavdelningen, vi har också gjort en viss uppbemanning, säger Olle Kilander.

Planen är att den nya avdelningen kommer att frigöra platser för andra patienter på akutmottagningen.