Chefer och ledare i vården är en viktig medlemsgrupp för Vårdförbundet. Och en grupp där medlemstappet har varit stort. För att öka medlemsvärdet har förbundet drivit ett projekt som bland annat har resulterat i telefonlinjen Vårdförbundet Direkt chef.

Bland motionerna om chefer finns både förslag om egen chefsförening och om att chefskap ska innebära utträde ur förbundet. Inget av dem antogs av kongressen, däremot sa ombuden ja till ett yrkande som vill fortsätta satsningen på chefer – som är en strategiskt viktigt grupp för förbundet.

Vill bli tydligare

Sofie Altenburg, ombud från Norrbotten, vill att Vårdförbundet tar fram en nationell handlingsplan som beskriver vad förbundet erbjuder chefer så att det blir tydligt för alla.

– Jag vill att vi förtydligar vad vi gör för chefer. I Norrbotten har ordföranden uppdraget att vara en kontaktperson för chefer, eftersom de tycker att det är svårt att möta medarbetarnas förtroendevalda. Vi arrangerar också utbildningsdagar och diskussionsdagar och skickar månadsbrev till cheferna.

Med sitt yrkande vill hon understryka att Vårdförbundet är ett förbund. Sofie Altenburg vill att förbundet ska erbjuda ett program för att stärka och behålla cheferna som medlemmar. Det höll både förbundsstyrelsen och kongressen med om. Ombuden sa ja till yrkandet.