Vinster i välfärden förväntas bli en het fråga i årets valrörelse. I går tog Vårdförbundets kongress ställning till vad förbundet ska tycka i frågan. Svaret blev ja - med några förbehåll.

Nej till förbud mot riskkapitalbolag

Kongressen sa nej till ett förslag som handlade om att Vårdförbundet ska jobba för att riskkapitalbolag inom hälso- och sjukvården förbjuds. Kongressen ville inte heller formulera något fullständigt krav på att eventuella vinster i vårdföretag ska återinvesteras.

I stället klubbades förbundsstyrelsens förslag till formulering igenom: att vinster i välfärden "i första hand" ska återinvesteras och satsas på utveckling av verksamheten, bättre löner och villkor, och annat som kommer medarbetarna till godo.

Kvaliteten viktigast - inte driftsformen

Kongressen tog flera vårdpolitiska ställningstaganden, som att "det är viktigt med en mångfald av utförare i vården".

Här fanns också krav på att de som får förtroendet att leverera vårdtjänster ska utgå ifrån de behov som finns hos befolkningen. Men också att anställdas villkor och företagens ekonomiska resultat ska redovisas öppet och kontrolleras av ansvariga politiker.

Vårdförbundet anser att anställdas villkor ska regleras i kollektivavtal och att även privatanställda inom vården måste omfattas av meddelarskyddet. Men ytterst är det "kvaliteten och inte driftsformen som är det viktigaste i vården", enligt de politiska ställningstaganden som kongressen antog i går.