Med sikte mot hälsa och helhet är rubriken på Vårdförbundets kongress som inleds i Stockholm i dag. Med det vill förbundet påminna om rätten till ett hållbart yrkesliv och om att en god arbetsmiljö är en förutsättning för god patientsäkerhet.

Under fyra dagar ska 190 kongressombud arbeta med att formulera förbundets politik för de kommande tre åren. Värdeorden för årets möte är: tydlighet, delaktighet, inspiration och öppenhet.

Åsiktstorg för mer delaktighet

Projektledare Anna Magnusson hoppas på åsiktstorget som en framgångsfaktor. Det är ett öppet område med 20 stationer där alla propositioner och motioner finns presenterade.

– Vårt syfte med det är att ombuden ska känna sig delaktiga och att alla ska få möjlighet att säga sin mening. När besluten tas ska alla också förstå konsekvensen av dem, säger hon.

Medlemsaktivism

Delaktighet är också ett ord som präglar frågorna som ska diskuteras. Medlemsuppror som studenternas "Inte under 24 000" och barnmorskornas kamp för säkrare förlossningsvård och rimliga arbetsvillkor har skapat ordet "medlemsaktivism". Vårdförbundet vill bli bättre på att ta vara på engagemanget.

Sex nya principer sammanfattar hur förbundsstyrelsen vill förändra organisationen så att den lever upp till medlemmarnas förväntningar. Den första slår fast att medlemsviljan är i fokus, den tredje att förtroendevald i Vårdförbundet är certifierad. Ordförande Sineva Ribeiro tror att en certifieringsutbildning ger lokala företrädare bättre förutsättningar att möta medlemmarnas behov.

– I dag varierar utbildningarna i längd och innehåll. Vi vill att medlemmar ska möta förtroendevalda med samma kunskapsgrund, säger hon.

Jämställdhetsministern talar

100 motioner hade kommit in när remisstiden gick ut i januari. De handlar om bemanning, om vinster i välfärden, chefers förutsättningar, arbetstider, arbetsvillkor – och en hel del om lön och löneutveckling.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm, som är en av talarna på kongressen, vill se karriärtjänster för Vårdförbundets medlemsgrupper. Sineva Ribeiro, tycker att det är en bra idé.

– Våra medlemsgrupper har för få karriärvägar. Det går att bli chef, men möjligheten att göra karriär som sjuksköterska i verksamheten saknas. Jag skulle till exempel vilja se karriärtjänster där det är möjligt att använda omvårdnadsforskning i utvecklingen av teamet. Eftersom varje universitet äger sin forskning är det svårt i dag.

Fler karriärvägar och, som en följd av det, större möjligheter till lönekarriär önskar sig Vårdförbundets ordförande.

Ny förbundsstyrelse

Under kongressens sista dag väljs en ny förbundsstyrelse. Valberedningen föreslår två helt nya kandidater till posterna som vice ordförande: Ann Johansson, med en bakgrund som företagare inom hemsjukvården, och Johan Larson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västerbotten.

De utmanas av Pia Arndorff och Jane Stegring. Den ena har varit vice ordförande de senaste tre åren, den andra är vice ordförande för avdelningen i Stockholm.