I ett brev till den norska hälsoministern Bent Høie skriver tre hälso- och sjukvårdspolitiker från Tromsø, Bergen och Oslo att äldre förtjänar samma trygghet som barn och ungdomar.

De anser att ett krav på utdrag ur polisens belastningsregister skulle kunna förhindra misshandel och våld mot äldre, rapporterar den norska sjuksköterskeorganisationens tidning Sykepleien.

Ingen vet hur många äldre i Norge som utsätts för våld och övergrepp, men norska Centrum för studier kring våld och traumatisk stress, NKVTS, uppskattar att mellan fyra och sex procent av den äldre befolkningen har utsatts efter att ha fyllt 65 år.