2012 dog 122 000 barn i världen av mässling. Både den sjukdomen och röda hund går att utrota med vaccinationsprogram anser WHO som har satt det som sitt mål och inlett ett världsomfattande arbete.

Som en del i det globala arbetet har Socialstyrelsen nu tagit fram en nationell handlingsplan. Hos oss ligger vaccinationsgraden visserligen på mer än 95 procent och vi har inte haft någon kontinuerlig inhemsk smittspridning sedan slutet av 1980-talet.

Smittats utomlands

Men på senare år har det inträffat ett antal sjukdomsfall där ovaccinerade personer smittats på resa utomlands. Och 2011 föddes ett barn med svåra skador orsakade av röda hund sedan en ovaccinerad kvinna smittats under en utlandsresa tidigt i graviditeten. Det var det första rapporterade fallet på 30 år.

För Sveriges del handlar arbetet om att bibehålla den höga vaccinationstäckningen och för att göra det behövs det riktade insatser till grupper som i dag har låg vaccinationsgrad.

Ska ingå i grundskyddet

– Det är även viktigt att uppmärksamma vården och vaccinationscentraler om vikten av att vaccination mot dessa sjukdomar ingår i grundskyddet vid utlandsresa, säger Agneta Holmström, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.