Miljögiftet PCB, Polychlorinated biphenyls, förbjöds för snart 20 år sedan men det ackumuleras i näringskedjan och stannar mycket länge i människans kropp.

Därför kan höga halter fortfarande mätas upp hos en majoritet av befolkningen både i Sverige och i de flesta andra industriländer.

Tusen 70-åringar

Forskarna vid Uppsala universitet kunde konstatera att rökare med höga halter PCB i blodet hade 640 procents högre risk att avlida vid en åttaårsuppföljning än icke-rökare. För rökare med låga halter i blodet var risken 40 procent högre.

Studien är gjord inom ramen för PIVUS-studien,  som omfattar 1 000 70-åriga män och kvinnor i Uppsala och är publicerad i tidskriften Plos One.

Risken kvarstår

Även för den som slutat röka var risken att avlida förhöjd, 370 procent för dem med höga halter PCB i blodet.

Höga halter PCB har tidigare visat sig vara förknippade med dålig hjärtfunktion och med fetma, diabetes och högt blodtryck, alla riskfaktorer för hjärtproblem.