En forskargrupp på universitetet i San Diego har upptäckt att patienter med bukspottkörtelcancer har en annorlunda och distinkt profil av specifika bakterier i sin saliv jämfört med friska kontrollpersoner och även jämfört med patienter som har andra cancerformer och sjukdomar i bukspottkörteln.

Forskarna jämförde hur salivbakterierna varierade hos 131 individer. 14 av dem hade fått diagnosen bukspottkörtelcancer, 13 hade en sjukdom i bukspottskörteln, 22 hade andra former av cancer och 10 var friska.

Det visade sig att patienter som hade diagnostiserats med cancer i bukspottkörteln hade högre nivåer av vissa munbakterierna och lägre nivåer av andra. 

– Våra resultat tyder på en genomgående tydlig mikrobiell profil för bukspottkörtelcancer. Genom att titta på förhållandet mellan bakterierna i individers saliv kan vi kanske upptäcka cancer i bukspottkörteln i ett tidigt skede, sade forskaren Pedro Torres som presenterade resultaten på American Society for Microbiologys årsmöte i helgen.