Det sifferlösa avtalet har gett möjligheter för arbetsgivarna att satsa rejält, vilket de också gör på en del håll. Barnmorskor i Västerbotten fick ett lönelyft på över tio procent i snitt – men i Västmanland blev snittet bara drygt två procent.

Sifferlöst avtal

– Vi drar slutsatsen att vårt centrala avtal, som är utan bestämda nivåer, har fungerat bra. Men hur nöjd varje enskild medlem är beror nog på var i landet man jobbar eftersom skillnaderna mellan landstingen har ökat, säger Kerstin Persson.

Hon är förhandlingschef på Vårdförbundet som i dag presenterar lönestatistik för 2013. Totalt sett har Vårdförbundets alla medlemsgrupper, inklusive chefer, i genomsnitt fått fyra procents löneökning och så här ser det ut för de olika yrkena:

  • Sjuksköterskor inkl. specialistsjuksköterskor: 4,1 %
  • Barnmorskor 3,9 %
  • Biomedicinska analytiker 3,4 %
  • Röntgensjuksköterskor 3,6 %

Vissa landsting satsar extra

I siffrorna för 2013 kan man tydligt utläsa att Västerbotten, Sörmland och Dalarna har haft extra satsningar för att höja lönen för Vårdförbundets medlemsgrupper. Men satsningarna i Västerbotten och Dalarna sträcker sig över två år, därför är det inte helt rättvist att jämföra ett enskilt år.

En rättvisare jämförelse blir att titta på medellönen, se faktaruta till höger, och även där visar det sig att de landsting som satsat extra de senaste åren nu ligger i topp i löneligan.

Behövs bättre löneutveckling

Men trots en löneökning en bra bit över det så kallade märket på 2,2 procent för industrin så är Vårdförbundets förhandlingschef inte helt nöjd.

– Det här är bra, men det måste till mer, för problemet med att vi i grunden är felvärderade är inte löst. Framför allt måste det till en mycket bättre löneutveckling över tid, säger Kerstin Persson.

Det håller Marie Wallgren, som är barnmorska i Umeå, med om.

– Lönespannet är alldeles för litet. Det finns de som har jobbat här i 30 år och bara tjänar 5 000 kronor mer än de som kommer in och är helt nya, berättar hon.

Nyutbildade går om erfarna

De nyutbildade barnmorskor som börjar till sommaren i Umeå får en grundlön på 29 500 kronor, vilket till och med är mer än en del av dem som har flera års erfarenhet.

– Det är jättebra att de kommer in på en hög lön, men arbetsgivaren måste lyfta dem som har längre erfarenhet och mer kompetens, säger Marie Wallgren.

Så inte ens barnmorskorna i Västerbotten, som tillsammans fick den största procentuella löneökningen förra året, vill slå sig till ro.

– Det är nog en bra bit kvar innan alla här är nöjda, säger Marie Wallgren.