Bilden av äldre och deras hälsa bör omprövas. Det anser Huan-Ji Dong, läkare och doktorand vid Linköpings universitet, som i sin avhandling kommer fram till att 85-åringar inte är så skröpliga som många kanske tror.

Bra hälsa

Nästan 500 Linköpingsbor, födda 1922, har följts i studien, genom enkäter och en kartläggning av deltagarnas sjukvårdsbesök bland annat. Resultatet visar att tre fjärdedelar klarar sig självständigt och skattar sin hälsorelaterade livskvalitet högt, trots flera kroniska sjukdomar och frekvent användning av hjälpmedel.

Fetma ett problem

Personer med normalvikt eller övervikt lever mer självständigt än de som lider av fetma, som har svårare att klara vardagspyssel som matlagning, städning och tvätt.

– I takt med att allt fler lider av fetma i hög ålder kommer behoven av omsorgsinsatser att öka, säger Huan-Ji Dong, i ett pressmeddelande.