I går rapporterade Vårdfokus om att bemanningskrisen på akuten i Lund har gjort att sjuksköterskor kan tjäna stora pengar. Genom att hoppa in och gå på så kallad arvodesjour till fasta prislistor kan man komma upp i en månadslön på 80 000 kronor. Nu bekräftar Skånes universitetssjukhus i ett pressmeddelande också att det har skett i åtminstone ett fall.

Stort budgetunderskott

Systemet med arvodesjour infördes i mars förra året som en tillfällig nödlösning men har pågått i drygt ett år. Under 2013 kostade arvodesjouren 6,9 miljoner kronor, enligt sjukhusets egna siffror.

Samtidigt dras akutsjukvården i Lund och Malmö med ett mångmiljonunderskott och om man tittar på det som kallas externa driftskostnader, där personal ingår, är det minus 40 miljoner kronor.

Sämst lägstalöner av storsjukhusen

Arvodesjouren infördes eftersom sjukhuset inte har lyckats rekrytera personal. Enligt en kartläggning som Vårdfokus gjorde tidigare i år är Skåne det storsjukhus som betalar minst till nyutexaminerade sjuksköterskor utan tidigare erfarenhet, lägstalönen är 22 000 kronor.