Rutinen kallas "scrub the hub" och går ut på att gnugga intravenösa infarter i 15 sekunder med en spritindränkt sudd före insättandet.

Svensk förening för vårdhygien som ger specialistläkare Andreas Ohlin och neonatalavdelning 35 årets hygienpris konstaterar, enligt Dagens sjuksköterska, att metoden är enkel att utföra och lätt att sprida till andra patientgrupper.

"Lätt att ta efter"

"Ett föredömligt verktyg, lätt för andra att ta efter." Andrapriset gick till Central-IVA och avdelning 96 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset för förbättringsprojektet "Rumsrent" som tagit fram flera relevanta verktyg för att förbättra hygienen och städkvaliteten i vårdrum.

Tredjepristagare blev organisationen Distriktsveterinärerna, för förändringsarbetet "Vårt hygienarbete".