Blodprovet kan med 90 procents säkerhet förutsäga risken för att en person inom de tre närmaste åren insjuknar i alzheimer eller lätt kognitiv minnesstörning.

Testet identifierar tio lipider, eller fetter, i blodet som är markörer för risken att utveckla sjukdom.

Det här är första gången som forskningen har presenterat ett blodprov som mäter risken för minnesstörningar. Forskningen presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature medicine och förhoppningsvis kan testet börja användas i kliniska studier redan inom ett par år.

Fördelen med att kunna mäta risken för alzheimer är att behandling kan sättas in i ett tidigt skede. Läkemedel för att bromsa alzheimer har testats, men inte fungerat, troligtvis för att sjukdomsutvecklingen redan gått för långt. Möjligtvis kan de fungera bättre om de sätts in på ett tidigare stadium, tror forskarna bakom den här studien.