Att ta puls, temp och blodtryck är en given uppgift för sjuksköterskor. Nu har ett forskarteam vid universitetssjukhusen i Skåne och Köpenhamn visat hur mycket mer effektivt det är att mäta de olika parametrarna systematiskt jämfört med att enbart lita på den kliniska blicken.

En av forskarna, Karin Samuelson, är intensivvårdssjuksköterska och docent vid Lunds universitet. Hon berättar att studien omfattade flera åtgärder och att det är svårt att peka ut en enskild avgörande faktor.

- Det handlar både om att alla är uppmärksamma och fångar upp förändringar innan något händer och har en plan om det ändrar sig.

Studien bygger på övervakningsmetoden Modified early warning score. Med den bedöms patientens tillstånd regelbundet utifrån parametrarna andning, puls, blodtryck, temperatur och medvetande.