Blekinges ackreditering omfattar förutom klinisk kemi även transfusionsmedicin och patologi.

Arbetet för att bli ackrediterad startade redan för tre år sedan och det är ett stort jobb som ligger bakom.

– Det är nog svårt att förstå hur mycket jobb det har varit, jag förstod det inte själv när jag tackade ja till det här arbetet, säger verksamhetsutvecklaren Maria Nilsson.

Genom kvalitetsstämpeln från Swedac har laboratoriet visat att man lever upp till de krav som ställs enligt svensk och internationell standard. Kraven handlar om både teknisk kompetens och kvalitetsledningssystem för hur ledning, personal och organisation ser ut. De omfattar också hantering av avvikelser och intern granskning.

Under två dagar granskades verksamheten av bedömare från Swedac.

– Ackrediteringen av verksamheten inom klinisk kemi är något av en milstolpe för nu är alla större laboratorier i Sverige inom detta område ackrediterade, berättar Morgan Nilsson från Swedac.

Endast de mindre laboratorierna i Kalix samt Kiruna/Gällivare saknar nu ackreditering, enligt Swedac.