De som nyligen fått diagnosen Crohns sjukdom har en onormalt hög andel av bakterier som orsakar inflammationer – samtidigt som de har färre "goda", antiinflammatoriska bakterier.

Det visar en större studie som kartlagt mikrobiomet hos sammanlagt 1 500 personer. När de som fått diagnosen Crohns sjukdom jämfördes med en frisk kontrollgrupp sågs stora skillnader i vilken typ av bakterier som dominerade.

Forskarna kunde till och med se att obalansen i bakteriefloran var större ju mer allvarliga symtom patienterna hade. Även patienter som fått antibiotika utskrivet för sina symtom hade en större obalans, vilket tyder på att antibiotika kan förvärra symtomen vid Crohns, snarare än förbättra dem.

Forskarna bakom studien hoppas att det ska bli möjligt att utveckla nya behandlingsmetoder när man nu vet vilka bakterier som orsakar inflammationerna vid sjukdomen.

Den amerikanska studien är ett samarbete mellan flera universitet och publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Cell Host and Microbe.