Det är skillnad på patientens blodtryck beroende på om det är sjuksköterskan eller läkaren som mäter. Det visar en genomgång av flera studier som gjorts av forskare vid universitetet i Exeter.

Vid mätning på samma patient var blodtrycket i snitt 7/4 mmHg högre när läkarna tog det.

Fenomenet "white coat hypertension" är känt sedan tidigare och innebär att patienten får en fysisk reaktion som resulterar i ett stegrat blodtryck vid mötet med doktorn.  Mötet med sjuksköterskan skulle tvärtom innebära att patienten känner sig tryggare och mer avslappnad och blodtrycket därmed inte sticker iväg på samma sätt.

Skillnaden är tillräckligt stor för att kunna ha avgörande betydelse för om en patient ska ordineras medicin mot högt blodtryck, påpekar forskarna och skriver att det därför bör vara rutin att det är sjuksköterskorna som tar blodtrycket när det ska användas som underlag för beslut om behandling.

Studierna är gjorda i tio olika länder, vilket gör att slutsatserna kan tillämpas i alla delar av världen, enligt forskarna.

Forskningen har presenterats i British Journal of General Practice.