Sverige är ett av få länder som erbjuder kvinnor i åldern 40-49 år mammografiscreening. Nu visar resultat från världens hittills största studie om screening för kvinnor i denna åldersgrupp att undersökningen minskar dödligheten i bröstcancer.

Jämförande studie

Dödligheten var 29 procent lägre för kvinnor i åldern 40-49 år som deltog i mammografiscreening, jämfört med de som inte hade erbjudits screening.

Studierna baserades på en jämförelse mellan de län i Sverige som erbjöd kvinnor i denna åldersgrupp screening under perioden 1986-2005, och de län som inte hade infört detta.

Låg överdiagnostik

Mammografiscreening har ifrågasatts och debatten handlar bland annat om huruvida bröstcancerdödligheten kan minskas och isåfall hur mycket.

– Det är allmänt accepterat att det sänker bröstcancerdödligheten för kvinnor i åldersgruppen 50-69 år, men screening för yngre och äldre kvinnor debatteras fortfarande, säger Barbro Numan Hellquist som presenterar resultaten i sin avhandling vid Umeå universitet.

Risken för överdiagnostik är ett annat problem som har diskuterats mycket. Men i sina studier visar Barbro Numan Hellquist att överdiagnostiken bara var 1 procent i åldersgruppen 40-49 år.