Det var sedan sjuksköterskorna på Akershus universitetssjukhus i Oslo i juni fick reda på att de måste arbeta tre extra helgpass om året som kommentarerna på Facebook, i e-post och andra sociala medier började dugga tätt.

I september lämnade den norska arbetsgivareföreningen Spekter in en 184 sidor tjock stämningsansökan mot det norska sjuksköterskeförbundet, NSF, till Arbeidsretten. Arbetsgivaren tolkade nätkommentarer från medlemmar och förtroendevalda som en olovlig stridsåtgärd under fredsplikt, i och med att det norska sjuksköterskeförbundet inte tagit avstånd från medlemsyttringarna.

Omfattande dom

- Arbetsdomstolen har ansett att våra förtroendevalda har utövat för mycket press på arbetsgivaren, något som vi tar till oss. Samtidigt är det viktigt för oss att påpeka att ingen har nekat övertid, säger Eli Gunhild By, ordförande i Norsk Sykepleierforbund, NSF, till tidningen sykepleien.no.

Praxis på de norska sjukhusen är att inte jobba oftare än var tredje helg.
- Vi är därför glada att en enhällig ledning för Akershus i höstas beslutade att de anställda inte heller ska arbeta oftare än var tredje helg, säger Eli Gunhild By.

Domen är omfattande och båda parter ska den närmaste veckan analysera utslaget. Arbetsgivarparten anser att domen kan tolkas som att avtalet som reglerar helgarbetet på Akershus inte tydligt innebär att var tredje helg gäller.

Konflikt om obalans

Men enligt Eli Gunhild By stämmer inte den tolkningen och hon vill lugna medlemmarna. 

– Vi har bara dömts för brott mot fredsplikten. Grunden till konflikten var obalansen mellan arbetsuppgifter och resurser vid Ahus och hur sjukhuset tänker lösa det. Det utlöste en konflikt mellan arbetsgivaren och NSF som ledde till att Spekter stämde oss inför Arbetidsretten för brott mot fredsplikten. Arbete oftare än var tredje helg är inte en del av domen, säger hon till sykepleien.no.

Rätten var inte enig, två av domarna ansåg inte att det norska sjuksköterskeförbundet hade brutit mot fredsplikten.