– Föreningens viktigaste uppgift nu är att fortsätta synliggöra psykiatrisjuksköterskans arbete och dess betydelse för patienternas hälsa, säger Henrika Jormfeldt.

Hon valdes till ordförande vid årsmötet i Göteborg i fredags. Årsmötet hölls i anslutning till föreningens 50-årsjubileum.

Henrika Jormfeldt är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och docent i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad. Hon har tidigare varit vice ordförande i Psykiatriska riksföreningen, PRF, och även ansvarat för föreningens nationella forskarnätverk.

Till ny vice ordförande valdes Britt-Marie Lindgren, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och lektor vid Umeå universitet. Nya ledamöter i styrelsen blev Karl-Henrik Forsman och Hampus Martinsson. Maria Åling omvaldes som ledamot. Sedan tidigare består styrelsen även av Jonna Järvsén, Ewa Langerbeck och Sebastian Gabrielsson.