I de länder där rökning är förbjudet på allmänna platser syns förändringar i barnens hälsa redan efter ett år. Det visar en systematisk genomgång av studier som presenteras i The Lancet i dag.

En minskning med tio procent sågs både när det gäller antalet barn som föds för tidigt och för barn som måste uppsöka sjukhus på grund av astmaanfall.

I Sverige är det förbjudet att röka på arbetsplatser och offentliga lokaler samt på allmänna platser, som till exempel restauranger, sedan 2005.

Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag från regeringen att utreda hur människor ska kunna skyddas än mer från passiv rökning och en skärpning av förbudet väntas.