Bakom förslaget från socialutskottet i dag står en bred majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

De vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att agera och komma med förslag på hur tillgången på specialistsjuksköterskor kan öka.

Hinder för utbildning

Socialutskottet pekar på att bristen på specialistsjuksköterskor bara ökar och att utredningar visat att det finns flera hinder för att fler ska vilja utbilda sig.

Det handlar dels om att sjuksköterskor vanligtvis inte får lön under utbildningen och att avslutad utbildning i många fall inte leder till påtagliga skillnader i vare sig arbetsuppgifter eller lön.

MP och V reserverade sig

Enligt socialutskottet behövs det också bättre samverkan mellan lärosätena och sjukvården.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller med om att det behöver utbildas och anställas fler specialistsjuksköterskor, men reserverade sig ändå mot beslutet i socialutskottet. De vill se ett mer specifikt förslag om hur antalet specialistsjuksköterskor ska öka.