Forskarna utsatte mössen för en sömnbrist som skulle kunna jämföras med det personer med långvarigt och extremt skiftarbete utsätts för. Det visade sig att mössen förlorade nervceller som hanterar vakenhet, stress och minne. Nervcellerna återbildades inte även om mössen senare fick sova.

Samma för människor?

– Jag tycker att studien är jättespännande och det stämmer nog att detta är första gången som man direkt i hjärnvävnad kan se tecken på nervcellssönderfall som kan kopplas till sömnbrist,  säger Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg till Sveriges radios vetenskapredaktion.

Men han påpekar att man måste komma ihåg att studien är gjord på möss och att man inte vet hur relevant den är för människor.

Rensas under sömnen

Resultaten går dock i samma riktning som tidigare studier som visat att de ämnen i hjärnan som kan skada nervcellerna rensas bort under sömnen. En ny svensk studie har också visat att substanser som förekommer i blodet efter en akut hjärnskada kan öka efter en enda natts sömnbrist – om än i mycket lägre halter.

Någon anledning till oro finns det dock inte enligt professor Henrik Zetterberg. Han hänvisar till världens alla intelligenta och framgångsrika kortsovare och uppmanar dem som ändå är oroliga att söka medicinsk hjälp.

Studien är gjord av forskare vid Peking University och University of Pennsylvania.