Forskarna har följt 43 000 personer under tolv år och sett att de som har en livsstil med måttlig mängd fysisk aktivitet i vardagen har lägre risk att drabbas av Parkinson.

Det är både kvinnor och män som har besvarat ett omfattande frågeformulär om fritidssysslor, hur de tar sig till och från arbetet, hur aktiva de är på jobbet, hur mycket de tränar på fritiden och så vidare.

När studien började 1997 hade ingen av deltagarna Parkinsons sjukdom, när den avslutades 2010 fanns 286 fall av sjukdomen.

Vardagsmotionen viktigast

Forskarna vid Karolinska institutet jämförde risken att utveckla Parkinsons sjukdom hos dem som var fysiskt aktiva mindre än två timmar i veckan med dem som var aktiva sex timmar i veckan. De som var mer aktiva hade 43 procent lägre risk att drabbas av sjukdomen.

Men det handlade inte om intensiv träning några gånger i veckan, utan det var framför allt de som var aktiva i vardagen med hushållssysslor, trädgårdsarbete, promenader och liknande som hade en minskad risk.

– Resultaten visar att några träningspass på gymmet inte har den skyddande effekt som man kanske skulle önska, utan att det är vardagsmotionen som har störst betydelse, säger forskningsledare Karin Wirdefeldt, vid Karolinska Institutet.

Studien Physical activity and risk of Parkinson's disease in the Swedish National March Cohort publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Brain.