Det har gått ett par år sedan hpv-vaccination infördes i vaccinationsprogrammet. Nu visar jämförande siffror att förekomsten av humant papillomvirus, hpv, har sjunkit med omkring 40 procent bland kvinnor under 22 år.

Det är Folkhälsomyndigheten i samarbete med Karolinska institutet som undersökt prover tagna 2008 och jämfört dem med prover tagna efter att vaccin mot hpv infördes 2012-2013.

Resultaten visar att det skett en stor minskning av de fyra hpv-typer som vaccinet skyddar mot, framför allt i de åldrar där vaccinationstäckningen är god.

Studien publiceras i senaste numret av tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Resultaten ligger i linje med tidigare internationella studier.