Arbetsmiljön har länge varit dålig på de tre psykiatriska enheterna akutenheten, vårdavdelning 37 och öppenpsykiatriska mottagningen på Linköpings universitetssjukhus. För lite personal och för många patienter får både nyexaminerade och erfarna att ge sig av.

Tufft för de nya

– För dem som är kvar ökar arbetsbördan ännu mer. Hot och våld-incidenterna har ökat och personalen mår dåligt, kommunikationen brister mellan chef och anställda som inte får återkoppling på sina avvikelserapporter. Sjuksköterskorna mår dåligt av inre stress och oro, sjukskrivningar och övertid har ökat och många funderar på att sluta, säger Ing-Marie Petersson, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning Östergötland.

Avdelning 37 har haft brist på sjuksköterskor sedan februari men trots att kliniken har lagt ner stora resurser på rekrytering har man inte lyckats öka bemanningen. Jobbet är för tufft för oerfarna och nyrekryterade sjuksköterskor stannar inte.

Extrapass för erfarna 

I mars stängdes vissa vårdplatser. De skulle öppnat efter sommaren, men neddragningen gäller fortfarande. 

På kvällar, helger och nätter är akutenheten och avdelning 37 kopplade. Då får sjuksköterskan på avdelning 37 ta hand om akutenheten också eftersom de tiderna enbart är bemannade med en skötare. Det var sagt att de nyexaminerade sjuksköterskorna skulle slippa, men efter sommaren har det gällt dem också.

– Nu vill vi se resultat, sjuksköterskorna mäktar inte med den tunga arbetsbördan längre. Vi begär en handlingsplan för rekrytering och att arbetsuppgifterna anpassas till bemanningen, säger Ing-Marie Petersson.

På öppenvårdsmottagningen har en organisationsförändring som gjordes till sommaren lett till att sjukskrivningarna har ökat även där och flera erfarna sjuksköterskor har sökt sig bort. För att få ihop det har man plockat in erfarna sjuksköterskor från avdelning 37. De har fått jobba många extrapass.

– Vi ser ingen förbättring där heller, trots det arbete som inleddes i våras på vårt initiativ, konstaterar Ing-Marie Petersson.

Chefen bekräftar bilden

I lokaltidningen bekräftar verksamhetschefen Marita Ström i dag de ständiga överbeläggningarna och hävdar att det läggs mindre pengar på psykiatrin i Östergötland än i andra landsting.

– Tack och lov har det inte hänt något än, men om det fortsätter så här sätts patienternas säkerhet i fara. Personalen måste vara i både fysisk och psykisk balans för att klara sitt jobb, säger hon till Östgöta Correspondenten.

Vårdförbundet och Kommunal har gjort en gemensam arbetsmiljöanmälan. Senast på tisdag vill de ha svar från arbetsgivaren. Blir de inte nöjda går de vidare till Arbetsmiljöverket.