I morse rapporterade vi om Vårdfokus undersökning som visar att en av tre sjuksköterskor som jobbar inom ambulansen har nickat till bakom ratten. Siffrorna är "chockerande", enligt trafikforskaren Jörgen Lundälv.

Men frågan om dygnspass splittrar ambulanskåren: för och emot. I Vårdfokus enkät bland nästan 1 000 sjuksköterskor som arbetar inom ambulansen vill 60 procent behålla möjligheten att jobba dygn i lågt belastade områden. Och drygt 13 procent vill ha dygnspass överallt, även i storstadsområdena.

Drygt 70 procent anser också att det fungerar bra att jobba dygnspass. Men 18 procent uppger att de ofta är trötta och 11 procent säger att det är på gränsen till vad de klarar av.

Vill ha frivillighet

En deltagare i undersökningen som är för dygnspass poängterar det egna ansvaret:

"Vi som arbetar dygn gör så på frivillig basis och det ligger på OSS att vi är utvilade när vi går på vårt arbetspass."

En annan person beskriver hur dygnspassen underlättar privatlivet:

"Dygnstjänstgöring gör att det är lättare att få ihop livspusslet och mindre tid och pengar går åt till pendlingen. Dessutom är det snällare för miljön."

Andra orsaker till tröttheten

Flera understryker att det inte är de långa arbetstiderna i sig som är problemet utan hög belastning, felprioriterade uppdrag och en trötthet som kan komma när som helst:

"Diskussionen om dygnspass tenderar att bli felvinklad och belyser ej det egentliga problemet med belastning. Trötthet och att somna/nicka till på jobbet kan även hända dagtid. En anledning kan vara att vi ej får rast enligt arbetstidslagen."

"Det stora problemet är hur landstingen fördelar ambulansresurserna och att SOS är markant dåliga på att hitta rätt vårdnivå för patienterna och med det även transportmedel för patienten."

Machokultur och hög belastning

Men det finns också många som är mot dygnspass, till exempel de som menar att en olycka är en olycka för mycket:

"Att argument som att mindre belastade stationer och områden skulle kunna behålla dem är rent trams. Har vi dygnstjänstgöring finns det inget som säger att vi inte i enstaka fall blir sittande framför ratten eller bak i vårdarhytten i upp mot 24 timmar. Även om det är ett fåtal gånger är riskerna enorma. Jag vill dö som en glad pensionär, inte med stövlarna på i jobbet!"

En person vittnar om en machokultur som gör det svårt att säga ifrån:

"Jag har alldeles för många gånger haft kraftigt uttröttade kollegor som nickat till och ambulansen krängt till. Det värsta är att några av dessa inte kan erkänna att de är helt slut, utan fortsätter köra istället för att vi byter plats."

Fungerar inte längre

En annan menar att långa arbetspass inte fungerar längre med dagens höga belastning:

"Detta med dygnstjänstgöring är en styggelse och forntida lösning."

Ytterligare en person som är mot dygnspass menar att de är farliga för båda parter:

"Alla typer av dygnspass ifrågasätter patientsäkerheten. Det handlar om både vår egen säkerhet och patientens. En trött sjuksköterska är varken kompetent att köra eller vårda."