Vid två tentor i anatomi har den avstängda studenten tittat över axeln på studiekamrater och skrivit av deras svar. Det visar en utredning från Lunds universitets disciplinnämnd.

Samma svar

Fusket upptäcktes vid rättningen. Svar hade suddats ut och nya skrivits dit, som var lika svaren i en annan tenta. Svaren hade också misstänkta felstavningar, som tydde på att orden lästs på långt håll och misstolkats.

Studenten överklagade och bad också om att få avstängningen uppskjuten, för att inte missa en verksamhetsförlagd utbildning och en efterföljande kurs som blir svår att ta igen.

Omedebar verkan

Nu får disciplinnämnden stöd av Kammarrätten i Göteborg. Sjuksköterskestudentens straff för det dubbla tentafusket blir nio veckors avstängning med omedelbar verkan.

Kammarrätten tycker att fusket är uppenbart och att det därför finns goda skäl att stänga av studenten. Det har också framgått av en muntlig förhandling att den missade praktiken går att ta igen vid ett senare tillfälle, skriver Kammarrätten i domen.