Innovationen Cubitus baby är nominerad i kategorin Industridesign i Svensk forms designpris 2014. Den är ett konkret resultat av barnmorskan och professorn Ingela Rådestads forskning om vården när barn föds döda.

porträtt Ingela RådestadIngela Rådestad. Foto: David Bicho

I Sverige handlar det om cirka 450 barn om året och till det kommer drygt 100 barn som dör kort tid efter födseln.

Nära dygnet runt 

Cubitus baby är en liten babykorg som med en enkel kylteknik kan hålla det döda barnet kallt. Det ger föräldrarna möjlighet att ha barnet hos sig, på sjukhuset eller hemma, i stället för att det placeras i ett kylrum eller kylskåp på sjukhuset.

Babykorgens isolerade stomme har fickor på insidan och i locket där kylblock placeras. Ett avtagbart bäddlakan täcker liftens madrass och kanter. Kylblocken är enkla att byta när de tappat effekt. Bytena blir också ett sätt för både föräldrar och personal att visa omsorg om det döda barnet.

Donerade medel

Tack vare donationer från Ruth och Richard Julins stiftelse och Spädbarnsfonden finns babykorgen nu på landets alla förlossningskliniker och en del neonatalavdelningar, totalt 55 stycken.

Prisutdelningen sker i kväll.