Sjuksköterskans inloggningar i nära anhörigas journaler – föräldrar, syskon, syskonbarn, två ex-män och en patient som hon hade fattat tycke för – upptäcktes genom en slumpmässig loggkontroll, enligt Västmanlands läns tidning.

När sjuksköterskan konfronterades med uppgifterna från loggfilerna erkände hon direkt.

Hon förklarade att hon var väl medveten om att hon inte hade rätt att ta sig in i journalerna, men att hon drevs av en tvångsmässig nyfikenhet och av oro och omtanke.

De anhöriga har inte krävt något skadestånd, men en av ex-makarna krävde 5 000 kronor i ersättning för att han känt sig kränkt, vilket domstolen gick med på.

Dessutom ska hon betala 100 dagsböter á 100 kronor för sitt tilltag.

Att domstolen inte beslutade om ett högre straff motiverades med att sjuksköterskan avskedats från sin tjänst.