Ett sådant avtal är exempelvis stora uppgörelser om löner och arbetstider som Vårdförbundet förhandlar fram med arbetsgivarna, där Sveriges kommuner och landsting, SKL, företräder offentlig sektor och Vårdföretagarna många privata arbetsgivare.

Mer inflytande

Avtalsrådet roll är att vara rådgivande till Vårdförbundets högsta politiska ledning, förbundsstyrelsen. Stora uppgörelser med arbetsgivaren kräver både långsiktigt strategiskt tänkande och snabba beslut. Avtalsrådet kommer att följa utvecklingen, ge kontinuerliga råd och kunna kallas in fort när det behövs.

Det här ger Vårdförbundet större flexibilitet och medlemmarna mer inflytande, eftersom avtalsrådets uppgift är att arbeta utifrån medlemmarnas perspektiv. Detta är skälen till att kongressen i maj i år fattade beslut om att införa ett avtalsråd.

Medlemmarnas röst

Vid beslut om stora slutbud från SKL och inför eventuella konfliktåtgärder som strejker, har det tidigare varit praxis att kalla till kongress. Nu är tanken att förbundsstyrelsen i första hand ska söka stöd och råd hos avtalsrådet i stället. Detta utesluter inte att kongressen kan kallas in vid liknande frågor även i framtiden - till exempel om det nya avtalsrådet kommer med just ett sådant råd.

Avtalsrådet kommer att bestå av tolv personer som tillsätts genom val. Vem som helst som är medlem i Vårdförbundet kan nominera sig själv eller någon annan.

Några nominerade

Hittills har tre nomineringar kommit in. Fram till midnatt den 12 december går det bra att skicka in nomineringar. Hur du gör kan du läsa om här på Vårdförbundets hemsida.