För tre och ett halvt år sedan anmälde biomedicinska analytikern Susanne Ericsson sin bröstcancer som arbetsskada. Hon har ett papper från Försäkringskassan som bekräftar att de har fått hennes anmälan, men att inget görs om inte rätten till ersättning prövas. Sedan dess har varken hon eller Försäkringskassan agerat.

Susanne Ericsson var på sitt sista läkarbesök på onkologen 2009 och anser sig vara frisk från cancern. Hon hade arbetat natt i 21 år på laboratoriet för klinisk fysiologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala. När hon lämnade in sin anmälan hade oroväckande många av hennes kolleger drabbats av bröstcancer inom loppet av ett par år

Sju fick diagnosen

– Vi var sju som fick diagnosen under två år och fyra av oss hade arbetat natt. Vi funderade på om det hade något samband med kvicksilvret som användes i våra analyser på 70-talet, eller med avgaser från ett garage i närheten, sägerhon.

Susanne har lämnat både sjukdomen och anmälan om arbetsskada bakom sig. Hon har inte arbetat natt på 20 år, blir 65 år i januari och vill fortsätta att arbeta ett tag till. Kanske trappa av lite i taget. Hon mår bra nu.

Men vad hände egentligen med hennes arbetsskadeanmälan?

Fick ingen ansökan om ersättning

Verksamhetsutvecklaren Lars Sjöberg på Försäkringskassan kan inte uttala sig om enskilda fall, däremot bekräftar han att en person anmälde bröstcancer som arbetsskada för flera år sedan. Men kassan fick aldrig någon ansökan om ersättning.

– Vi har aldrig haft någon prövning av bröstcancer som arbetsskada över huvud taget. Det räcker inte med att göra en anmälan till oss. Det är först vid en ansökan om ersättning på grund av arbetsskada som vi öppnar ärendet, och någon sådan ansökan har vi alltså inte fått, säger han.

Lämnades till Arbetsmiljöverket

Eftersom Susanne inte lämnade in någon ansökan om ersättning blev hennes fall aldrig utrett. Försäkringskassan meddelade att de lämnade hennes uppgifter till Arbetsmiljöverket – tillsynsmyndigheten som inte har med ersättningar att göra men som hade den förra regeringens uppdrag att synliggöra och förbättra kvinnors hälsa i arbetslivet.

Verket får in omkring 110 000 anmälningar per år om arbetsolyckor, arbetssjukdomar och olyckor till och från arbetet. Inspektörerna gör inte några utryckningar på grund av enskilda anmälningar – om det inte gäller allvarliga arbetplatssolyckor. Däremot utgör anmälningarna underlag till statistik, som i sin tur används vid planering av tillsyn.