Sjukvården på Gotland varnar nu för allt bruk av drogen spice. Den syntetiska drogen liknar extra stark cannabis. Innehållet i spice varierar kraftigt och de som använder den kan inte veta hur potent just deras drog är. Detta har lett till en mängd överdoser.

Sjuksköterskan Emmy Karlsson arbetar på nystartade Mini-Maria i Visby. Mottagningen öppnas för att barn och ungdomar med missbruksproblem ska kunna få bättre hjälp utifrån sina behov.

Utbrett sedan två år

Deras bedömning är att användandet av spice är utbrett på Gotland sedan två år. De tror inte att bruket accelererat på sistone, utan snarare att en ny substans som kommit till Gotland är starkare. Det är lätt att beställa drogen på internet eller hos langare.

Tanken är att Mini-Maria ska samverka med både sjukvården och socialtjänsten.

– Det lockar mig med det här nya jobbet. Då kan man smida medan järnet är varmt och patienten tillåter att man tar kontakter, säger Emmy Karlsson.

Hon är rekryterad från vuxenpsykiatrins beroendeteam . En viktig del av arbetet med barn och unga är att sträva efter en öppenhet gentemot föräldrarna. Många gånger ingår även familjeterapi i behandlingen.

Var femte har prövat

– Jag kommer var med från första samtalet med patienterna, tillsammans med en behandlare som är socionom och alkohol- och missbruksrådgivare.

På Mini-Maria arbetar förutom sjuksköterskan tre behandlare och en läkare. De kommer också att arbeta mot skolhälsovården. I den senaste drogvaneundersökningen i Sverige hamnade Gotland lite högre än genomsnittet för narkotikaanvändning. Bland elever i årskurs två på gymnasiet har var femte provat på någon narkotika.

Behandlingen för den som vill sluta med spice är både psykosocial och medicinsk. Under avtändningsfasen förekommer kramper i magen, kräkningar och ångest.