Nu har forskningen slagit fast att långvarigt nattarbete ökar risken för bröstcancer. För kvinnor upp till 60 år som har arbetat natt i över 20 år ökar risken från 2 till 3,5 procent. Det är en ökning med 77 procent, vilket innebär att forskarna ser dem som en högriskgrupp.

Barnmorskan Astrid Bjerkås jobbade natt på kvinnokliniken på Sundsvalls sjukhus i 25 år. För ett och ett halvt år sedan fick hon diagnosen bröstcancer. Hon är inte ensam – sju nattarbetande medarbetare på samma klinik har drabbats under en period av 18 år.

Tror inte på ersättning

Astrid har anmält sin bröstcancer som arbetsskada. Hon tror inte på någon ersättning från Försäkringskassan eftersom hon bara var sjukskriven i några månader och nu är tillbaka på jobbet på heltid. Hon vill peka på riskerna med att jobba natt och hoppas att debatten tar fart efter de nya forskningsresultaten.

– Arbetsgivaren här har inte sagt så mycket om min anmälan. Ärligt talat tror jag att de tycker att den är lite fånig. Ingen har heller hört av sig efter det att sambandet mellan nattarbete och bröstcancer slogs fast, säger Astrid Bjerkås.

Förutom en mängd nattarbetande kvinnor från hela landet som sett Astrid på tv och precis som hon fått diagnosen bröstcancer.

Ångrar nattarbetet

Att få veta att det faktiskt finns ett samband har påverkat henne. Hon klarade nattarbetet bra – särskilt innan landstinget av besparingsskäl ändrade schemat så att heltid innebär 15 nätter i månaden. Men i dag ångrar hon alla år av nattarbete.

– Nu jobbar jag bara dagtid och jag mår så mycket bättre. Det är inte bara det att sömnen blir störd när man jobbar natt, man lever mer osunt. Äter oregelbundet till exempel. En del kan inte äta alls. Jag tycker det är viktigt att de som kommer efter mig är medvetna om hälsoriskerna.

Uppmanar till paus

Hennes uppmaning till vårdpersonal som har arbetat natt i många år är att ta en paus och gå över till dagschema. Till arbetsgivarna lyder rådet: inför arbetstidsförkortning.

– Ledningen tror att de sparar pengar genom att öka antalet nätter, men i själva verket kostar det både i fler sjukskrivningar och i försämrad hälsa. Det är dyrt att behandla cancer och det är dags att tänka förebyggande, säger Astrid Bjerkås.