Sjuksköterskebristen är kännbar i de flesta landsting och regioner. I det nya numret av Vårdfokus berättar vi om problemen i Värmland där bristen på sjuksköterskor har tvingat ledningen för akuten till extra lönetillägg och översyn av arbetstiderna. (Se länk nedan till höger).

Mer än hälften av sjuksköterskorna på akuten vid Centralsjukhuset i Karlstad har slutat det senaste året. Arbetstider, arbetsmiljö och låga löner uppges som viktiga skäl.

Allt svårare att rekrytera

Vårdfokus har frågat personalchefer i landsting och regioner och på de större sjukhusen hur allvarlig sjuksköterskebristen är. Det framgår tydligt av svaren att det har blivit allt svårare att rekrytera både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

De flesta uppger den nationella bristen som det huvudsakliga skälet till rekryteringsproblemen. Bristen på sjuksköterskor gör också arbetsmiljön sämre för dem som jobbar kvar, vilket leder till att fler slutar och så vidare i en nedåtgående spiral.

Flera personalchefer uppger att lönefrågan har stor betydelse när sjuksköterskor väljer att tacka ja eller nej till en tjänst. Arbetstider är en annan orsak. Sjuksköterskor väljer andra arbetsgivare än sjukhusen för att slippa treskift, nattarbete och helger.

Färre helgpass

I Sörmland avsätter landstinget 45 miljoner för åtgärder som ska förbättra personalsituationen så att bland annat fler stängda vårdplatser ska kunna öppnas. En av åtgärderna är minskat helgarbete, från arbete varannan helg till två av fem helger. Man ska också se över schemaläggningen för dem som arbetar skift.

Även i Dalarna har den rödgröna landstingsmajoriteten prioriterat färre helgpass och höjda löner i den kommande budgeten. Landstinget ska utreda möjligheten att låta sjuksköterskor arbeta var tredje helg i stället för varannan.

Särskild lönesatsning

I Gävleborg lovar den nya landstingsmajoriteten med S, MP, C och V att satsa 20 miljoner på att höja sjuksköterskornas löner. Även den nya rödgröna majoriteten i Region Skåne har lovat höjda löner, men oklart med hur mycket.

Liknande lönesatsningar har tidigare gjorts bland annat i Västerbotten, Uppsala, Sörmland och Örebro.