Grattis till stipendiet på 104 000 kronor! Hur känns det?

– Tack! Det känns verkligen kul! Det betyder att jag får bekräftelse på att det jag gör är viktigt, även om det handlar om så pass "mjuka" frågor som bemötande.

Vad handlar din forskning om?

– I min avhandling tittar jag i första hand på hur man involverar patienten i vården före och efter kirurgi. Tidigare studier har visat att de flesta patienter är nöjda med omhändertagandet på sjukhuset, men att de saknar information inför och efter operationen. 

Kan du ge något exempel?

– Om jag ska vara lite självkritisk så har vi i cancervården en tendens att tycka lite synd om patienten, i stället för att se till vilka resurser de faktiskt har. Genom att låta patienten bli en likvärdig del av teamet från början, en partner, känner sig hen både trygg och delaktig. Vad har personen framför dig för kunskaper och erfarenheter? Vad är viktigast för just hen? Det gäller att våga släppa lite på standardvårdprogrammet.

Det låter tidskrävande.

– Faktiskt inte, tvärtom. Om patienten och anhöriga är väl förberedda inför operation och återhämtning, kan de gå hem tidigare. Visst kanske första samtalet tar lite längre tid, men sedan går det faktiskt bara fortare.

En sista fråga- vad ska du göra med pengarna?

– De kommer att jag använda till konferenser och utbildningar, efter att jag disputerat i maj 2016.