Hur skulle ambulanspersonalens arbetsmiljö i fordonen kunna se ut i framtiden? Det undersöker just nu andraårsstudenterna på kandidatprogrammet Industridesign på Konstfack i projektet "Mobil omvårdnad".

Samarbetar med ambulanssjuksköterskor

– Jag blev eld och lågor då de kontaktade oss för ett samarbete. De ska ta fram saker som de tycker kan förbättra vår arbetsmiljö, berättar Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS.

Under de sex veckor projektet varar genomför studenterna användarstudier, deltar i föreläsningar, gör studiebesök på sjukhus och åker med i ambulansbilar. Genom att studera hur både personal och patienter agerar i och utanför ambulansen får studenterna en ökad förståelse för vad som kan förbättras.

– Några utformar arbetsmiljön i bilen, andra tittar på hur saker är placerade och någon ser på hygienbiten, berättar Jane Kautto.

I verkligheten

Studenterna iscensätter olika situationer, bygger prototyper och gör funktionsstudier. Resultatet ska bli designförslag på hur framtidens ambulanssjukvård ska se ut.

– Det betyder väldigt mycket att studenterna kommer ut i verkligheten och får möta de personer som ska använda det de designar, personal och patienter. Att se hur andra förhåller sig till sin miljö är ett sätt för dem att förstå, säger Jonas Ahnmé, lektor på Konstfacks program för industridesign.

I går fick studenterna också pröva utrustning och öva praktiskt på skolan med två inhyrda ambulansfordon.

Ambulans 2015

– Genom samarbetet med RAS får vi också en bred bild av hur det går till på olika håll i landet. Och det ska bli kul att delta på konferensen Ambulans 2015 i april, säger Jonas Ahnmé.

Men innan studenterna får möta brukare, tillverkare och leverantörer på Ambulans 2015 ska deras arbeten ställas ut på Konstfack i december.