Nu går de internationella organisationerna för världens sjuksköterskor och läkare samman i en protest och kräver att sjuksköterskan återinsätts på sin tjänst.

Att delta i tvångsmatning bryter mot International council of nurses, ICN:s, etiska koder, samt mot deras riktlinjer för sjuksköterskors roll när det gäller omvårdnad av interner.

– ICN understryker bestämt att sjuksköterskor inte ska ha någon roll i något som avsiktligt leder till fysiskt eller psykiskt lidande. Att göra det är ett tydligt brott mot sjuksköterskors etiska kod, säger David Benton, verkställande direktör på ICN.

Ingen ska tvingas delta

Han får medhåll av ordföranden för World Medical Association, Xavier Deau.

– Vår ståndpunkt när det gäller tvångsmatning är tydlig: det är våldsamt och strider mot människors rätt till självbestämmande och ingen läkare eller sjuksköterska ska tvingas att delta i en sådan handling, säger han.

Sjuksköterskan, som är anställd av den amerikanska marinen, vägrade att delta i tvångsmatningen av en grupp interner som hungerstrejkar i protest mot att deras frihetsberövande fortgår utan att de ställs inför rätta. Något beslut om vad det på sikt ska leda till för sjuksköterskan har ännu inte tagits.

Samarbete med amerikanska organisationen

I sitt stöd till sjuksköterskan har ICN också samarbetat med den amerikanska sjuksköterskeorganisationen, ANA. Organisationen har en etisk kod som stöder sjuksköterskors rätt att själva ta ställning till om de vill delta i en sådan handling som tvångsmatning.

I ett pressmeddelande skriver ICN att organisationen accepterar länders behov av att skydda sig mot terrorism, men att det samtidigt är viktigt att bevaka att deklarationen för mänskliga rättigheter följs.