– Det var nästan lynchstämning när vi kunde läsa informationen om att vi som arbetar här inte skulle få del av det särskilda lönetillägget på 1 500 kronor, säger Hanna Mathiasson, sjuksköterska på akuten i Kristianstad.

Vårdfokus har tidigare berättat om Region Skånes särskilda lönetillägg på 1 500 kronor i månaden från november, till sjuksköterskor inom slutenvård som arbetar på "särskilt vårdtunga avdelningar".

Var fjärde får tillägget

Nu står det klart att 2 500 av regionens 10 000 sjuksköterskor har räknats dit.

Sjuksköterskorna på akutmottagningarna i Malmö och Lund hör till dem som får tillägget – däremot får de som arbetar på akuterna i Kristianstad, Ystad och Helsingborg inte det.

– Det är jättekonstigt, vi förstår absolut inte hur de har tänkt, säger Hanna Mathiasson.

Lättare att anställa

Vårdförbundet i Skåne har inte varit med när lönetilläggen fördelats och har inte information om hur urvalet har skett, men så här förklarar Region Skånes HR-direktör Ann-Sofi Bennheden:

– Tillägget gäller sjuksköterskor på vårdtunga vårdavdelningar inom sluten somatisk och psykiatrisk vård i syfte att öka attraktiviteten att arbeta på dessa avdelningar. Det kan dessutom gälla akutmottagningar efter beslut i respektive förvaltning.

Men på akuten i Kristianstad vittnar Hanna Mathiasson om en mycket hög belastning.

Hoppas på ändring

– Vi har ständigt för lite personal på kvällar och nätter, när patientflödet är som störst. Dessutom får vi vårda patienter här när det saknas vårdplatser på andra vårdavdelningar. Häromdagen låg det patienter i korridorer och överallt för att det var fullt på avdelningarna.

I eftermiddag hålls ett fackligt möte på akuten och Hanna Mathiasson hoppas att de ska lyckas påverka regionledningen att ändra sitt beslut.

– Det här har rört upp starka känslor och jag har hört många säga att de kommer att sluta om det här beslutet står fast, säger hon.