Justitiekanslern, JK, lägger ner förundersökningarna om misstänkta brott mot tystnadsplikten i samband med inspelningarna av tv-serien 112 - på liv och död.

JK anser dels att det är tveksamt om personalen uppsåtligen har åsidosatt sin tystnadsplikt och dels är preskriptionstiden två år vid brott mot tystnadsplikten och den tiden har redan gått.

Däremot gör JK några allmänna uttalanden om det lämpliga i att sjukvårdspersonal medverkar till att patienter ger sitt samtycke till filminspelningar. Med tanke på de krav som ställs för att ett samtycke ska vara relevant så är det nästan omöjligt att i en akut vårdsituation hämta in ett sådant samtycke, anser JK.

JK ifrågasätter om sjukvårdspersonal bör ägna tid och uppmärksamhet åt sådana bedömningar i ett akut läge och välkomnar det uttalande som Svensk sjuksköterskeförening och Läkaresällskapet gjort. De avråder sjuksköterskor och läkare från att delta i tv-program som i dokumentär form vill spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller i ambulanser.