Eftersom det inte går att tjäna pengar på kostbehandling på samma sätt som läkemedel finns det alldeles för lite resurser till riktigt bra koststudier. Därför behövs statliga anslag för att få fram en vetenskaplig grund för kostråd.

Det skriver företrädare för patientföreningar tillsammans med forskare och experter vid SBU i ett debattinlägg i dag.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har tidigare sett att det vetenskapliga underlaget för att ge kostråd vid till exempel diabetes är bräckligt. Det finns för få vetenskapliga studier av hög kvalitet och kunskapsluckorna är stora.

Ändå är just kosten mycket viktig vid diabetes och även vid andra sjukdomar som mag-tarmsjukdom och hjärt-kärlsjukdomar.

Att investera i forskning som leder till nya och bättre kostråd kan på sikt minska kostnaderna för dessa sjukdomar genom minskat behov av sjukvård och läkemedel, sägs det i debattartikeln i Dagens Nyheter.