Det blev inget av med förslaget om att utreda att införa en så kallad samvetsklausul för personal som arbetar i vården inom landstinget Kronoberg. De partier som tidigare kunnat tänka sig en utredning har svängt i frågan och röstade i går kväll nej i landstingsfullmäktige.

Vårdfokus har tidigare berättat om att en majoritet i landstingsstyrelsen i Kronoberg ville utreda om vårdpersonal ska kunna säga nej till att till exempel medverka vid aborter.

Men beslutet väckte en storm av protester och nu har alltså förslaget röstats ner. Endast de tre representanterna för kristdemokraterna röstade ja.